تصفیه اب

انواع آلاینده‌های موجود در آب

انواع آلاینده‌های موجود در آب

به سبب آلوده بودن آب‌ها، امروزه تصفیه آب بعنوان یک مرحله لاینفک از تامین آب تبدیل شده است. گام اول تصفیه آب شناسایی آلاینده‌های موجود در آن است. آلاینده‌های آب را می‌توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:

۱-  آلاینده‌های آلی

۲- پاتوژن

۳- مواد غذایی و پسماند کشاورزی

۴- مواد جامد معلق و رسوبات (آلی و غیرآلی)

۵- آلاینده‌های غیرآلی (انواع نمک‌ها و فلزات)

۶- آلاینده‌های حرارتی

۷- آلاینده‌های رادیواکتیو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.